Rӓdda datafiler som blivit fӧrstӧrda

De allra flesta har upplevt det i alla fall en gång i livet. Man trycker på delete och upptӓcker i samma sekund att det var fel filer som markerats. Men det ӓr fӧr sent och det ӓr bara att acceptera det faktum att nu finns filerna inte mer. Vare sig det handlar om viktiga dokument…

read more

Programutveckling som hjӓlper fӧretaget

Att allt ska ligga på data idag ӓr en sjӓlvklarhet. Vad som dӓremot inte alltid fungerar så bra ӓr de program man har till hands. Som med allt annat inom affӓrsvӓrlden har ӓven detta utvecklats och gått framåt. Dӓrfӧr kan ingen fӧrvӓnta sig att de program som var bra fӧr några år sedan ӓr de…

read more

Vikten av internetsӓkerhet och virusskydd

De allra flesta låser dӧrren till kontoret nӓr de går hem från jobbet. Man ser till att alla fӧnster ӓr stӓngda och att alarmet ӓr påslaget. Ibland går man till och med runt fӧr att kontrollera att allt verkligen ӓr låst på bӓsta sӓtt. Ska man då vara mindre noggrann med sӓkerheten på fӧretagets datorer…

read more