Arbeta produktivt med rätt belysning

Det finns inget tvivel om det faktum att lampor och lyse ӓr viktiga. Inte bara under vintern nӓr det ӓr helt kolsvart ute och man inte kan leva utan belysning. Lampor har sin roll hela året runt, och speciellt nӓr man sitter och arbetar.

Fӧr de som sitter vid ett skrivbord hela dagen ӓr det absolut nӧdvӓndigt att se ordentligt. Dels kan det bli fel annars, man ser inte vad man håller på med och gӧr onӧdiga misstag. Men det bidrar ӓven till ens hӓlsa, ӧgonen kan bli allt fӧr anstrӓngda om man inte ser ordentligt. Nacke och rygg tycker inte heller om nӓr man måste bӧja sig fram eller sitta i dåliga stӓllningar fӧr att klara av att se ordentligt.

Ӧka fӧretagets produktion

Ӓven om de anstӓlldas hӓlsa alltid bӧr komma i fӧrsta hand så ӓr ӓven produktivitet något som alla ӓr intresserade av. Nӓr man då kan kombinera de två så blir det ӓnnu bӓttre. Fakta visar att rӓtt belysning, både på kontoret och på andra delar av arbetsplatsen, gӧr att de anstӓllda arbetar bӓttre och att dӓrmed produktiviteten blir så mycket hӧgre. Arbetar man länge vid skrivbordet är det det viktigt med bra skrivbordsbelysning.

Men bara fӧr att en lampa ӓr bra och ger gott lyse så behӧver den inte vara ful eller tråkig. Fӧr andra undersӧkningar har kommit fram till att folk jobbar bӓttre om de sitter i trevliga omgivningar. Trevliga fӓrger på vӓggarna, vӓxter lite hӓr och dӓr, snygga mӧbler samt bra belysning. Detta ӓr receptet på en perfekt arbetsplats, eller i alla fall en bra bӧrjan. Naturligtvis finns det många fler faktorer som spelar in, men allt detta ӓr inte småsaker. Designlampor på nätet säljs bland annat på Designlampor.nu.

Satsa på de anstӓllda

Det ӓr viktigt att ge sina anstӓllda allt de behӧver fӧr att kunna jobba på bӓsta sӓtt. Samtidigt så vill man balansera detta med hur mycket det kostar att inreda ett kontor eller andra saker man vill kunna erbjuda sina medarbetare. Men man kan inte bara se på den direkta kostnaden utan ӓven på vad det kan innebӓra i det långa loppet. Med rӓtt belysning så kommer personalen att arbeta mer effektivt, vilket leder till stӧrre vinster.

En del fӧretag satsar verkligen på de anstӓllda, på en ganska stor skala. Se spelföretaget Kings coola val av kontorsinredning här. Denna arbetsplats ser inte ut som något annat man sett tidigare, och mycket av det ӓr med flit. Man vill att de anstӓllda ska kӓnna sig som hemma, att de  ska trivas på arbetsplatsen. Fӧr man ӓr ӧvertygad om att detta kommer att leda till mer kreativitet och produktion. Så det finns inget tvivel om det faktum att bra belysning ӓr viktig, både fӧr arbetarnas hӓlsa men också fӧr fӧretagets bӓsta. Snygga lampor som sprider lyse på rӓtt sӓtt ӓr alltså nyckeln till en framgångsrik firma. Det låter roligt nӓr man uttrycker sig så, och naturligtvis ӓr det bara en del av det hela, men det ger verkligen något att tӓnka på.