Välkommen till DDA – Design, Datorer och Affärer

Välkommen till DDA – Design, Datorer och Affärer. Vi behandlar allt dator och affärsrelaterat