Rӓdda datafiler som blivit fӧrstӧrda

D585-4-rӓdda-datafilere allra flesta har upplevt det i alla fall en gång i livet. Man trycker på delete och upptӓcker i samma sekund att det var fel filer som markerats. Men det ӓr fӧr sent och det ӓr bara att acceptera det faktum att nu finns filerna inte mer. Vare sig det handlar om viktiga dokument på jobbet eller bilder av ens nyfӧdda barn så ӓr katastrofen ett faktum. Som tur ӓr finns det hjӓlp att tillgå.

Det finns idag program som kan hӓmta upp fӧrlorade datafiler. Man kan rӓdda det som blivit fӧrstӧrt av olika anledningar. Ibland kan det handla om ett fysiskt fel, att lagringsenheten behӧver repareras. Då skaffar man reservdelar och lagar det hela. Oavsett anledningen så kan man dock vanligtvis återhӓmta de filer som fӧrsvunnit.

Vad kan man gӧra om filer blir fӧrstӧrda?

Det fӧrsta steget ӓr att sluta anvӓnda lagringsenheten. Annars kan det vara lӓtt att skriva ӧver de fӧrlorade filerna med ny data. Ibland kan det vara bӓst att stӓnga av datorn eller vad man ӓn håller på med, eftersom det kan handla om skador nӓr man tappat den eller liknande. Sedan skickar man in en rapport med detaljerad beskrivning av vad som hӓnt och vad man fӧrlorat, fӧr att sedan skicka in lagringsenheten till verkstaden fӧr uppfӧljning. Med Ibas Photo Recovery kan du enkelt rädda raderade bilder på minneskort. Det ӓr så lӓtt hӓnt att det blir fel nӓr man fӧr ӧver bilder till datorn eller annat lagringsstӓlle, och det kan verkligen bli katastrof. Bilder ӓr viktiga minnen, och kan betyda vӓldigt mycket fӧr en familj.

Vanligtvis ӓr det inte mycket man kan gӧra som lekman fӧr att plocka upp fӧrstӧrda datafiler. Det krӓvs experter som vet precis vad de håller på med. Den ljusa sidan ӓr att det ӧverhuvudtaget ӓr mӧjligt. Ibland ӓr det ju inte ens eget fel att filerna fӧrsvinner, det kan handla om brand eller ӧversvӓmning. Alla situationer måste behandlas på olika sӓtt, vilket gӧr att man helst ska anlita en professionell firma. Företaget Ibas räddar data och förlorade filer. De ser på varje persons enhet som ett unikt fall, vilket det ju också ӓr. Metodiskt kontrollera de vad som skett och hur man kan rӓdda det som gått fӧrlorat. Det ӓr en  hӓrlig kӓnsla att få tillbaka sin lagringsenhet, samt de filer man trott var permanent fӧrsvunna.

Sӓkerhet framfӧr allt

Det ӓr klart att man helst ska gӧra allt som ӓr mӧjligt fӧr att inte fӧrstӧra några datafiler. En dator eller digital kamera bӧr behandlas fӧrsiktigt, det ӓr inte direkt saker man bӧr tappa eller spilla kaffe på. Men ibland ӓr olyckan framme, det går helt enkelt inte att undvika att saker och ting hӓnder. Då gӓller det i vissa fall att handla så snabbt som mӧjligt. I den här artikeln skriver Macworld om program som kan rädda filer vid datakrascher.

Nӓr man skickar in sin dator eller annan enhet till fӧretaget så ska den också slås in ordentligt. Det bӓsta ӓr dӧrr till dӧrr leverans så man vet att paketet behandlas vӓl. Om man inte ӓr sӓker på hur mycket enheten tål ӓr det alltid bӓttre att packa in den lite extra. Att få tillbaka de filer som fӧrstӧrts har hӧg prioritet och något man verkligen vill.

Efter en grundlig analys av problemet så skickar fӧretaget sin rapport om vad som skett och vilka filer som kan rӓddas. Fӧrst då bestӓmmer man om det ӓr vӓrt att gå vidare, annars betalar man bara fӧr sjӓlva analysen. Men fӧr det mesta handlar det ju om ovӓrderliga filer och minnen, saker som inte kan ersӓttas med pengar. Istӓllet fӧr att lӓgga upp dem på samma enhet så levereras sedan de rӓddade filerna på en separat hårddisk. Sedan kan det kanske vara dags att skaffa en ny lagringsenhet, beroende på hur problemet uppstod och om det kan upprepas.

Alla råkar ut fӧr olyckor någon gång ibland, och de flesta gӧr också sina egna misstag. Att radera en fil eller ett foto ӓr vanligare ӓn man tror, det tar inte mer ӓn ett klick fӧr att hamna i en svår situation. Dӓrfӧr ӓr det skӧnt att veta att någon kan rӓdda fӧrstӧrda datafiler, att det finns utrustning och expertis som kan vara till hjӓlp.