Vikten av internetsӓkerhet och virusskydd

De allra flesta låser dӧrren till kontoret nӓr de går hem från jobbet. Man ser till att alla fӧnster ӓr stӓngda och att alarmet ӓr påslaget. Ibland går man till och med runt fӧr att kontrollera att allt verkligen ӓr låst på bӓsta sӓtt. Ska man då vara mindre noggrann med sӓkerheten på fӧretagets datorer och mobiltelefoner?

Det ӓr absolut nӧdvӓndigt att gӧra allt man kan fӧr att skydda sig mot attacker från internet. Många ӓr uppkopplade 24 timmar varje dag, i dagens samhӓlle ӓr det så gott som omӧjligt att jobba utan att vara online. Men tyvӓrr ӓr det en hel del personer runt om i vӓrlden som jobbar hårt dygnet runt fӧr att stjӓla från andra på nӓtet, eller bara fӧrstӧra fӧr dem. Dӓrfӧr ӓr ett bra virusskydd ett måste.

Hur man skyddar sig mot attacker

Det finns olika sӓtt som dessa hackers eller andra mindre trevliga personer arbetar. Dels skickar de ut virus av olika slag, som har ett sӓrskilt syfte. Dessa virus kan sprida sig via de kontakter man har i sin epost, till exempel. Vad skulle ens kunder sӓga om de blev infekterade av internetvirus från ens fӧretag? Det skulle verkligen inte vara en bra ide’, så dӓrfӧr ӓr det mycket bӓttre att skydda sig redan från bӧrjan. Många gånger har man kӓnsliga, privata uppgifter registrerade om sina kunder, uppgifter som inte bӧr ges ut till en tredje person. Ibland lӓser man om stora skandaler dӓr personuppgifter har gjorts allmӓna, med grava konsekvenser fӧr tusentals mӓnniskor. Ӓven om de flesta små vanliga fӧretag inte har denna sorts register så vill man i alla fall inte att några uppgifter ska lӓcka ut. Läs mer om AVG Antivirus med support på svenska.

Men det finns ӓven tjuvar online, personer som fӧrsӧker komm282-2-virusskydda åt ens konton och pengar. Ett vanligt sӓtt ӓr genom att bryta det lӧsenord som fӧretaget eller privatpersonen har fӧr olika konton. Det finns många bra fӧrslag på hur ett starkt lӧsenord ska se ut och vilka kombinationer man absolut ska undvika. I tillӓgg kan man anlita en IT-firma fӧr att kolla upp sӓkerheten någon gång ibland, de har bra program och kan komma med fӧrslag på hur man kan fӧrbӓttra sin sӓkerhet. Fӧr en sӓker uppkoppling ӓr ӓndå grunden fӧr ens skydd, med ett bra virusprogram eller internet sӓkerhetsprogram kommer det inte vara så lӓtt fӧr dessa personer att ens komma i nӓrheten av ens uppgifter.

Kostar det inte allt fӧr mycket?

Det ӓr klart att en viss kostnad får man rӓkna med fӧr att kunna kӓnna sig riktigt sӓker på internet. Men det ӓr vӓl vӓrt de resurser man lӓgger ner på det, speciellt som det faktiskt inte ӓr så dyrt. Läs mer om AVG Antivirus pris på virusprogram. Det handlar om en investering som man verkligen inte ska hoppa ӧver, det ӓr ungefӓr som att skaffa ett lås till sin ytterdӧrr. Ingen tӓnker efter innan de skaffar en dӧrr med ett lås, det ӓr en absurd tanke. Fӧr sitt fӧretags sӓkerhet bӧr man ha samma instӓllning till internet sӓkerhet och virusskydd. Det ska inte vara någonting man funderar på, det enda som ӓr viktigt ӓr att vӓlja ett som verkligen fungerar bra, typ AVG.

På samma sӓtt som man slappnar av nӓr låset på dӧrren fungerar, så kan man jobba i lugn och ro nӓr virusskyddet ӓr installerat. Alla anvӓnder sig av nӓtet, på ett eller annat sӓtt. En sӓker uppkoppling, ӓven fӧr kӓnslig information, ӓr dӓrfӧr ett måste. Det kostar inte alls mycket, men kan gӧra att man spara tusentals om inte miljontals kronor. Fӧr en del virus ӓr utformade så att de fӧrstӧr all information man har i sina datorer och nӓtverk. Eller så skapar de kaos och all ens verksamhet står stilla under en period. Fӧr en del kan en timme med nertid vara en katastrof, allt beror på i vilken bransch man ӓr. Men oavsett detta kan ett avbrott i aktiviteten ha långtgående konsekvenser. Så mycket visare att skydda sig mot attackerna, innan man hamnar i en dylik situation. Man ska aldrig undervӓrdera intelligensen på de som sitter och skickar ut alla dessa virus och andra problem online. Ett bra virusprogram i kombination med andra åtgӓrder fӧr internet sӓkerhet ӓr definitivt mycket viktigt.